Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”

wpis w: Działalność | 0

Polski Komitet Błękitnej Tarczy jest współorganizatorem planowanej w dniach 25-26 listopada br. międzynarodowej konferencji w Archiwum Narodowym w Krakowie: „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym.